De HvA is een grootstedelijke hogeschool waar studenten, docenten en onderzoekers vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samenwerken met elkaar en met bedrijven, organisaties en (kennis)instellingen.

Voor de HvA werkte ik voor het Centre of Expertise Applied Artificial Intelligence (ECAAI) en het Centre of Expertise for Creative Innovation (CoECI).

Binnen ECAAI is er een structurele en nauwe samenwerking tussen het onderwijs, onderzoek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Samen ontwikkelen zij Kunstmatige Intelligentie die verantwoord en inclusief is. Het Centre of Expertise brengt de wetenschappelijke AI-technologie naar de praktijk.

CoECI is het kennisnetwerk binnen de creatieve industrie dat kunst, media, technologie & ontwerp inzet voor een duurzame, inclusieve, participatieve en grootstedelijke samenleving. In CoECI werken studenten, onderzoekers en het werkveld nauw samen om met creatieve methoden, technieken, strategie├źn en producten richting en vorm te geven aan maatschappelijke transities en bij te dragen aan het maatschappelijk verdienvermogen.

Werkzaamheden ITEMZ

  • organisatie online kick-off ECAAI
  • organisatie online kick-off CoECI
  • maken van nieuwsbrieven
  • schrijven van content voor de websites
  • begeleiding van magazine