Welkom bij ITEMZ

In The Event of Masja Zeegers – ITEMZ – is gespecialiseerd in het organiseren van evenementen. ITEMZ biedt ondersteuning bij elk evenement: van vakbeurs tot festival, van netwerkborrel tot bedrijfsfeest.

Read more

LelySTART

LelySTART is dé start van het nieuwe culturele seizoen in Lelystad. Met muziek, dans, theater en nog veel meer trapten we de 16e editie van dit festival af op de Meent in Lelystad. Met ruim 15.000 bezoekers hebben we een geweldige editie van dit 3-daagse gratis festival weten neer te zetten!

Read more

Actiecentrum Veiligheid en Zorg

Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) is het zorg- en veiligheidshuis van de regio Amsterdam-Amstelland. Het is een samenwerkingsverband waarin de gemeente met netwerkpartners uit het strafrecht, de zorg en het sociaal domein samenwerkt aan complexe casussen waarbij crimineel gedrag speelt en zorgen zijn op meerdere leefgebieden.

Read more

Lelykracht

Lelykracht is geïnitieerd door de FlevoMeer Bibliotheek, Cultureel Centrum Kubus, Sportbedrijf Lelystad en Welzijn Lelystad. Met als doel om tot een krachtenbundeling te komen waarbij inwoners, private en publieke partijen zich met elkaar inzetten voor de onderlinge verbondenheid en leefbaarheid in Lelystad.

Read more

Partos

Partos verenigt als branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking meer dan 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties. Hiermee vormt zij het grootste samenwerkingsverband van ontwikkelingsorganisaties in Nederland. 

Read more

Provincie Noord-Holland

In wat voor Noord-Holland willen we wonen, werken, recreëren en bezoekers ontvangen? Provincie Noord-Holland heeft een omgevingsvisie opgesteld samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners. Ook is de provincie Noord-Holland bezig met het schrijven van nieuwe regels in de Omgevingsverordening, samen met gemeenten, waterschappen en belangenorganisaties.

Read more

Posts navigation