Het Actiecentrum Veiligheid en Zorg (AcVZ) is het zorg- en veiligheidshuis van de regio Amsterdam-Amstelland. Het is een samenwerkingsverband waarin de gemeente met netwerkpartners uit het strafrecht, de zorg en het sociaal domein samenwerkt aan complexe casussen waarbij crimineel gedrag speelt en zorgen zijn op meerdere leefgebieden.

Voor het Actiecentrum Veiligheid en Zorg organiseerde ik op 18 mei 2022 het congres ‘De Kracht van het Netwerk – Samenwerken op het snijvlak van veiligheid, zorg en sociaal domein’. Ruim 300 professionals, bestuurders en wetenschappers namen deel aan dit congres in Theater de Meervaart.